Algemene voorwaarden

Yogadreams.nl

1. Begrippen

1.1. Yogadreams: Yogadreams B.V. is gevestigd aan de Vinkenstraat 36a 1506 CM te Zaandam en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 81401744.
1.2. Algemene Voorwaarden: deze door Yogadreams gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Yogadreams: www.yogadreams.nl
1.3 Aanvullende algemene voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yogadreams georganiseerde retraites, workshops, opleidingen en trainingen.
1.4 Abonnement: een door Yogadreams uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Lid maandelijks te betalen c.q. betaald, lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yogalessen bij Yogadreams, voldaan per automatische incasso, online betaling, of per pin aan de balie.
1.5 Deelnemer: degene die een yoga workshop volgt c.q. wenst te volgen bij Yogadreams.
1.6 Introductieprogramma: een door Deelnemer betaald c.q. te betalen prijs optie waarmee een twee uur durende workshop en maand onbeperkt lessen gevolgd kan worden bij Yogadreams.
1.7 Leskaart: Een bepaald aantal vooraf betaalde lessen voor het volgen van yogalessen bij Yogadreams door de Deelnemer.
1.8 Lid: Deelnemer met een Yogadreams Lidmaatschap
1.9 Docentenopleiding: yoga docentenopleiding van Yogadreams
1.10 Student: Deelnemer met een geldige studentenkaart en daarmee in aanmerking voor korting komt op een Lidmaatschap
1.11 Tiener: Deelnemer onder de 18 jaar die daarmee in aanmerking komt voor korting op een Lidmaatschap.
1.12 5x per maand: Abonnement waarmee het Lid 5 yogalessen per kalendermaand kan volgen
1.13 Website: website van Yogadreams www.yogadreams.nl
1.14 Workshop: een door Yogadreams georganiseerde workshop, anders dan een yogales
1.15 Kinderyoga: Yogales voor kinderen t/m 8 jaar met bijbehorend gelijknamig abonnement en leskaarten.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Lidmaatschappen en, voor zover van toepassing, op de jaarkaarten en leskaarten en zwangerschapsyoga van en bij Yogadreams. Door deelname aan een yogales c.q. workshop c.q docentenopleiding verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 Yogadreams kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Yogadreams zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

3. LIDMAATSCHAP, LESKAART, INTRODUCTIE PROGRAMMA en LOSSE LESSEN

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen met een geldig Lidmaatschap, op een leskaart, losse lessen of gebruik maken van het introductieprogramma.
3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogadreams het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
3.3 Yogadreams geeft de volgende Lidmaatschappen, Leskaarten en Losse lessen uit, ter keuze van de Deelnemer: Losse les, 3 Proeflessen (eenmalig), 5 Lessenkaart, 10 Lessenkaart, Onbeperkt abonnement, 5x per maand abonnement, Studentenabonnement, Jaarkaart, Winter/zomeractie.

3.3.1 LIDMAATSCHAPPEN
3.3.1.1 AFSLUITEN EN BETALEN | Een Lidmaatschap kan op elk gewenst moment in de maand gestart worden en geschiedt middels een aankoop via de webshop.
3.3.1.2 ABONNEMENTEN
Onbeperkt: Het onbeperkt abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal Yogalessen per maand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd.
5x per maand: Het 5x (vijf keer) per maand lidmaatschap geeft recht op vijf (5) yogalessen per maand gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling geschiedt een (1) x per maand per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. Niet gebruikte lessen komen te vervallen bij het verlopen van de maand.
Studentenabonnement: Het studentenabonnement geeft recht op onbeperkt yoga gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Het abonnement is beschikbaar voor iedereen met een geldige collegekaart, welke op verzoek dient te worden vertoond. Betaling geschiedt maandelijks per automatische incasso. Het abonnement wordt maandelijks stilzwijgend verlengd.
3.3.1.4 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP| Beëindigen van het Lidmaatschap geschiedt per mail via info@yogadreams.nl, uiterlijk 10 dagen voor het einde van de contractperiode en gaat vervolgens van kracht per de eerstvolgende incasso. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
3.3.1.5 WIJZIGINGEN LIDMAATSCHAP | Overige Wijzigingen van het Lidmaatschap, onder meer het wijzigen van het rekeningnummer of de abonnementsvorm dienen te geschieden in het account van het Lid. Wijzigingen gaan van kracht per de eerstvolgende abonnementsmaand. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
3.3.1.6 ZIEKTE/OVERMACHT | Bij langdurige ziekte, bijzondere persoonlijke omstandigheden, of een aanhoudende blessure kan door het Lid het Lidmaatschap op elk moment op pauze worden gezet. Een verzoek tot pauze van voornoemde aard moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij Yogadreams via info@yogadreams.nl.

3.3.2 LESKAARTEN
Onbeperkt jaarkaart: De Onbeperkt jaarkaart geeft recht op een jaar lang onbeperkt Yogalessen volgen bij Yogadreams en wordt in 1 (een keer) voldaan per pin of via online betaling en activeert op de datum van aanschaf of op de door het Lid gekozen startdatum,, vanaf die datum is de kaart 1 (een) jaar geldig en wordt automatisch na 1 jaar verlengd via automatische incasso.
Introductieprogramma in Yoga: Het introductieprogramma in yoga in Yoga geeft recht op 1 (een) introductie workshop a 2 uur plus een maand onbeperkt Yogalessen volgen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de door het lid gekozen startdatum, vanaf die datum is de kaart 1 (een) maand geldig.
3 Proeflessen: Deze Leskaart geeft recht op 3 (drie) Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van aanschaf of op de door het Lid gekozen startdatum, vanaf die datum is de kaart 1 (een) maand geldig. Deze Leskaart is eenmalig aan te schaffen.
5 Lessenkaart: Deze Leskaart geeft recht op 5 (vijf) Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van aanschaf of op de door het Lid gekozen startdatum, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.
​10 Lessenkaart Deze Leskaart geeft recht op 10 (tien) Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van aanschaf of op de door het Lid gekozen startdatum, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig.
​Winter/Zomeractie: Deze Leskaart geeft recht op onbeperkt aantal Yogalessen bij Yogadreams. Deze Leskaart wordt in 1 (een keer) betaald en activeert op de datum van aanschaf of op de door het Lid gekozen startdatum, vanaf die datum is de kaart 3 (drie) maanden geldig. Een Lid kan eenmalig van de winter/zomeractie gebruik maken. Na aanschaf van de winter/zomeractie heeft het Lid geen recht meer op aanschaf van 3 Proeflessen of het Introductieabonnement. De winter/zomeractie kan niet gepauzeerd of opgeschort worden.

3.3.3 LOSSE LESSEN
Losse les: Deze leskaart geeft recht op 1 (een) Yogales bij Yogadreams.
​Losse les Kinderyoga: Deze leskaart geeft recht op 1 (een) gratis Kinderyogales bij Yogadreams.

4. BETALING EN PRIJSWIJZIGING

4.1 Alle yogalessen van Yogadreams dienen voorafgaand aan de te volgen Yogales betaald zijn. Betaling kan geschieden per pin in de studio, automatische incasso of online.
4.2 De automatische incasso ten behoeve van de Abonnementen geschiedt 1x per maand.
4.3 Yogadreams behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van het betreffende Lid op te schorten tot de betaling is voldaan.
4.4 Yogadreams behoudt zich het recht prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de website vermeld.
4.5 Voorafgaand aan elke Yogales dient de Deelnemer zich te melden bij de receptie van Yogadreams waar de medewerker van Yogadreams de inschrijving en betaling voor de betreffende yogales zal controleren.

5. RESERVEREN VOOR YOGALESSEN

5.1 Voor de lessen van Yogadreams kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website. Een gereserveerde les kan tot (5) vijf minuten voor aanvang van de les online kosteloos worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 5 (vijf) minuten voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Dit betekent een mindering van 1 (Een) les op de 5 (vijf) Lessenkaarten en de 5x (vijf keer) en 1x (Een keer) per week. Het wordt gewaardeerd als je tijdig annuleert, zodat andere leden ook de mogelijkheid hebben een les te volgen.
5.2 Voor het online reserveren (‘inschrijven’) van lessen gelden de volgende regels:
Lessen kunnen online via het Blossom reserveringssysteem geboekt worden.
​Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er niet, dan gaan we ervan uit dat je niet meer komt en word je plaats beschikbaar gesteld aan iemand anders.
Als online registreren (‘inschrijven’) niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yogadreams komen. We kunnen dan geen plek garanderen. Je kunt vooraf altijd telefonisch contact opnemen om te checken of er plek is.
​Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 1 uur voor aanvang van de les door in je account op “annuleren” te klikken bij de betreffende les.

6. LESROOSTER

6.1 Het actueel geldende lesrooster staat op de website. Yogadreams behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigingen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website en/ of in de nieuwsbrief.
6.2 Yogadreams behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yogadocent te wijzigen. Er vindt naar aanleiding hiervan in geen geval restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.
6.3 Yogadreams is het gehele jaar geopend, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten. Yogadreams zal deze dagen vooraf aankondigen via de website en/of de nieuwsbrief.

7. HUISREGELS

7.1 Alle Deelnemers dienen de huisregels van Yogadreams in acht te nemen:
Yogadreams beschikt over een eigen parkeerterrein met eigen opgang, rechts voor de kerk. Er zijn hier een beperkt aantal plekken beschikbaar. Parkeer je auto op een wijze waardoor andere bezoekers geen last hebben of schade ondervinden. Yogadreams is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
Voor de voordeur is er plek voor een aantal fietsen, overige fietsen kunnen aan het hek geparkeerd worden. Houdt hierbij rekening met andere bezoekers, auto’s en omwonenden en parkeer op een wijze waardoor zij hier geen last van hebben
Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst en vertrek van Yogadreams
Kom hygiënisch naar de Studio. Draag schone kleren, waarin je makkelijk kunt bewegen.
Schoenen kunnen in de hal gelaten worden. In de Studio’s en de Lounges zijn schoenen niet gewenst.
Yogadreams stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de Yogales. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik gemaakt heeft.
Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de yogales niet te praten in de Studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
De (lichamelijk) integriteit van de Deelnemer dient te allen tijde gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogadreams niet getolereerd.
7.2 Yogadreams behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in 7.1, niet naleven de toegang tot Yogadreams te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Het volgen van yogalessen en het achterlaten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer. Yogadreams aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yogales(sen) en het achterlaten van spullen in de kleedkamers, bij Yogadreams
8.2 Yogadreams werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yogadreams aanvaardt de Deelnemer dit risico op een blessure. Yogadreams biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:
Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Informeer bij de docent wanneer je een oefening niet begrijpt.

9. KLACHTENPROCEDURE

9.1 Klachten aangaande de producten van Yogadreams kunnen schriftelijk worden toegezonden aan: Yogadreams t.a.v. Myrna van Kemenade Vinkenstraat 36a 1506 CM Zaandam of per e-mail aan: info@yogadreams.nl ter attentie van Myrna van Kemenade.
9.2 Yogadreams bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.
9.3 Klachten worden binnen 4 weken na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.
9.4 De Deelnemer dient Yogadreams in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de Klager hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld en wordt er een indicatie gegeven (maximaal 4 weken) wanneer men verwacht uitsluitsel te geven.
9.5 Klachten worden ter aller tijde vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.
9.6 Mocht u niet tevreden zijn over de aangeboden oplossing dan kunnen we deze klacht voorleggen bij een onafhankelijke derde te weten: Johan Boor. Yogadreams legt de Klacht neer bij de onafhankelijke derde. Uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor Yogadreams. Eventuele consequenties worden binnen 30 dagen gerestitueerd.

10. TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
​10.2 De taalvoering bij Yogadreams is Nederlands

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN

11. TOEPASSELIJKHEID AANVULLENDE VOORWAARDEN

11.1 De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een yogales c.q. workshop c.q docentenopleiding c.q. retraite verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden.
11.2 Yogadreams kan deze Aanvullende Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

12. WORKSHOPS

12.1 DEELNAME EN RESERVERING WORKSHOP
12.1.1 Een Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop nadat deze zich vooraf bij Yogadreams heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de prijs heeft betaald. Inschrijving geschiedt via de website.
12.1.2 Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek na het ontvangen van een factuur.

12.2 BETALING WORKSHOP
12.2.1 Voor deelname aan een Workshop moet voorafgaand aan de te volgen Workshop betaald worden. Betaling kan online geschieden via de website, dan wel op schriftelijk verzoek in de studio per PIN (aan te vragen via info@yogadreams.nl).

12.3 ANNULERING DEELNAME WORKSHOP
12.3.1 Tot 48 uur voor de geplande Workshop kan de Deelnemer kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogadreams.nl en zal er restitutie plaatsvinden van reeds betaalde kosten.
12.3.2 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 48 uur voor de geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

12.4 ANNULERING WORKSHOP
12.4.1 Yogadreams behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren.
12.4.2 Indien de Workshop door Yogadreams geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer het volledige inschrijfgeld terug.

12.5 WORKSHOP ROOSTER
12.5.1 Het geldende, actuele Workshop Rooster staat altijd op de website. Yogadreams behoudt zich het recht om het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van posters in de studio, dan wel per e-mail, dan wel via de nieuwsbrief.

12.6 OVERMACHT
12.6.1 Indien door de overheid beperkende maatregelen opgelegd in het kader van COVID-19 waardoor bijeenkomsten in de studio (tijdelijk) niet mogelijk zijn, zal de workshop in principe online plaatsvinden.
12.6.2 In het geval van omstandigheden zoals vermeld in 12.6.1 geldt een annuleringstermijn van 1 uur voor de geplande workshop.

13. DOCENTENOPLEIDING

13.1.1 Door een inschrijving voor de Yogadreams docentenopleiding ga je een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals deze vermeld staan in de opleidingsomschrijving op de website en verklaar je akkoord te gaan met deze Aanvullende Voorwaarden. Je blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake opleidingsbedrag en overige kosten.
13.1.2 Yogadreams behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren. Eventuele wijzigingen worden vermeld op de website en na inschrijving vermeld per e-mail.

13.2 AANMELDING EN INSCHRIJVING DOCENTENOPLEIDING
13.2.1 De Deelnemer kan zich aanmelden voor de Docentenopleiding via de website middels het inschrijfformulier.
13.2.2 De Deelnemer dient bij aanmelding van een 200-urige opleiding een aanbetaling te hebben betaald via de website, ofwel het volledige module bedrag hebben betaald.
13.2.3 De combinatie van inschrijfformulier en aanbetaling verzekert de Deelnemer van een reservering in de docentenopleiding, dit maakt de Inschrijving.

13.3 BETALINGSVOORWAARDEN DOCENTENOPLEIDING
13.3.1 Na ontvangst van het inschrijfformulier en de aanbetaling ontvangt de Deelnemer een bevestiging van inschrijving.
13.3.2 De Deelnemer behoudt het recht van een wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat Yogadreams de inschrijving aan de Deelnemer heeft bevestigd. Binnen die termijn kan de Deelnemer de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden. Binnen deze termijn wordt de aanbetaling gerestitueerd.
13.3.3 De Deelnemer gaat ermee akkoord dat na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd in geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd worden.
13.3.4 Het resterende bedrag na aanbetaling kan in 1 keer worden voldaan of in twee termijnen. De Deelnemer dient zijn/haar voorkeur aan te geven via opleiding@yogadreams.nl waarna de Deelnemer een betaallink en factuur ontvangt om de betaling(en) per iDeal te voldoen.
13.3.5 Indien de Deelnemer gebruikt wenst te maken van betaling in twee termijnen, gaat de volgende betaalregeling van kracht:
13.3.5.1 Indien de Deelnemer tenminste 4 maanden voor het starten van de Docentenopleiding aanmeldt: Na de aanbetaling betaalt de Deelnemer binnen 2 (twee) maanden de eerste helft van het resterende bedrag. Na betaling van de eerste helft van het resterende bedrag geschiedt binnen 2 (twee) maanden de betaling van het resterende bedrag.
13.3.5.2 Indien de Deelnemer zich binnen 4 maanden voor het starten van de Docentenopleiding aanmeldt: Na aanbetaling betaalt de Deelnemer binnen 1 (één) maand de eerste helft van het resterende bedrag. Na betaling van de eerste helft van het resterende bedrag geschiedt de betaling van het resterende bedrag uiterlijk 1 maand voor het starten van de betreffende Docentenopleiding.
13.3.5.3 Indien de Deelnemer zich binnen 2 maanden voor het starten van de Docentenopleiding aanmeldt, is de Deelnemer het volledige bedrag in 1 keer verschuldigd voor aanvang van de opleiding inclusief de aanbetaling.

13.3.6 Het volledige resterende bedrag dient uiterlijk 1 (een) maand voorafgaand aan het starten van de betreffende Docentenopleiding op rekening van Yogadreams te staan. ​

13.4 ANNULEREN DEELNAME DOCENTENOPLEIDING
13.4.1 Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd (14 dagen) gaat de Deelnemer akkoord met de eventuele bijkomende kosten van annulering.
De kosten zijn als volgt gespecificeerd:
Kosten bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Docentenopleiding: €100
Kosten bij annulering tot een maand voor aanvang van de Docentenopleiding: €500 (de aanbetaling)
Kosten bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de Docentenopleiding: 50% van het lesgeld
Kosten bij annulering na aanvangsdatum van de Docentenopleiding: 100% van het lesgeld
13.4.2 Indien de Deelnemer zich binnen 14 dagen voor aanvang van de Docentenopleiding aanmeldt, blijft de wettelijke bedenktijd van kracht. Eventuele betalingen binnen die periode worden bij annulering binnen de wettelijke bedenktijd gerestitueerd.
13.4.3 Indien de opleiding geannuleerd wordt door Yogadreams voor aanvang van de opleiding worden (aan)betaalde bedragen gerestitueerd.
13.4.3.1 Het minimaal aantal deelnemers is 13 (dertien). Bij minder dan 13 (dertien) deelnemers behoudt Yogadreams het recht om de opleiding te annuleren.

13.5 AANSPRAKELIJKHEID
13.5.1 De Deelnemer wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn
13.5.2 Bij het inzenden van het inschrijfformulier verklaart de Deelnemer in goede gezondheid te verkeren, dan wel eventuele gezondheidsklachten kenbaar hebben gemaakt aan Yogadreams (via opleiding@yogadreams.nl)
13.5.3 Deelname aan de Docentenopleiding is te allen tijde op eigen risico. Yogadreams en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel opgelopen voor, tijdens of na de docentenopleiding.
13.5.4 De Deelnemer aanvaardt bij inschrijving dat de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden. Yogadreams is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de docentenopleiding. ​

​13.6 OVERMACHT
13.6.1 Indien door de overheid beperkende maatregelen opgelegd in het kader van COVID-19 waardoor bijeenkomsten in de studio (tijdelijk) niet mogelijk zijn. Zal het opleidingsrooster aangepast worden, waarbij opleidingsdagen online zullen plaatsvinden en -indien mogelijk- later worden ingehaald als bijeenkomen in de studio wel mogelijk is.
13.6.2 In geval van de in 13.6.1 genoemde omstandigheden vindt er geen restitutie plaats.

13.7 EXAMINERING
13.7.1 De 200-uurs opleidingen bij Yogadreams zijn Yoga Alliance geregistreerd. Om te voldaan aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door deze instelling, mag de Deelnemer maximaal 2 (twee) dagen / 4 (vier) dagdelen missen.
13.7.2.1 Zowel het schriftelijk als het praktijkexamen dienen naar behoren afgerond te worden. Indien het examen niet naar behoren afgerond wordt, zal in overleg een moment worden ingepland om het examen in te halen.
13.7.2.2 Indien de Deelnemer besluit geen examen te doen of door omstandigheden niet in staat is om op de geplande datum aan het examen deel te nemen, wordt in overleg een nieuwe datum gepland en een bedrag in rekening gebracht, te weten:
Praktijkexamen | € 100 (honderd euro)
Theorie-examen | € 55 (vijfenvijftig euro)

13.8 COPYRIGHT
13.8.1 Het eigendomsrecht van de tijdens de opleiding verstrekte leermiddelen (reader, powerpoints en hand-outs) ligt bij Yogadreams.

13.9 KLACHTEN
13.9.1 Bij Klachten over de opleiding geldt de KLACHTENREGELING zoals verwoordt onder paragraaf 9 van de Algemene Voorwaarden.

14. VERDIEPINGSTRAININGEN

14.1.1 Door een inschrijving voor een Yogadreams Verdiepingstraining ga je een studieovereenkomst aan voor de duur van de training zoals deze vermeld staat op de website en verklaar je akkoord te gaan met deze Aanvullende Voorwaarden.
14.1.2 Yogadreams behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren. Eventuele wijzigingen worden vermeld op de website en na inschrijving vermeld per e-mail.

14.2 AANMELDING
geschiedt door aanmelding en betaling via de website.

14.3 BETAALREGELING
​Indien de Deelnemer gebruik wil maken van een betaalregeling en in termijnen wil betalen, dient dit schriftelijk worden aangevraagd via info@yogadreams.nl
14.3.1 Indien gebruik gemaakt wenst te worden van de betaalregeling zal €15,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
14.3.2 De betaalregeling geschiedt als volgt: Bij aanmelding betaalt de Deelnemer 50% van het verschuldigde bedrag. Na de eerste betaling dient de resterende 50% de daaropvolgende maand betaald te worden.
14.3.3 Het volledige verschuldigde bedrag na aanmelding dient 1 (een) week voor aanvang van de training bij Yogadreams op rekening te staan.
14.3.4 De Deelnemer blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichting inzake het verschuldigde bedrag.

14.4 ANNULERING DEELNAME VERDIEPINGSTRAINING
14.4.1 Kosten bij annulering tot twee maanden voor aanvang: €100,-
Kosten bij annulering tot een maand voor aanvang: 50% van het cursusgeld.
Kosten bij annulering bij aanvang: 100% van het cursusgeld.

​14.5 OVERMACHT
14.5.1 Indien door de overheid beperkende maatregelen opgelegd in het kader van COVID-19 waardoor bijeenkomsten in de studio (tijdelijk) niet mogelijk zijn, zal de training in principe online plaatsvinden. Indien nodig zal het rooster aangepast worden en zullen eventueel delen van de training -indien mogelijk- later worden ingehaald als bijeenkomen in de studio wel mogelijk is.
14.5.2 In geval van de in 14.5.1 genoemde omstandigheden vindt er geen restitutie plaats.

14.6 COPYRIGHT
14.6.1 Het eigendomsrecht van de tijdens de opleiding verstrekte leermiddelen (reader, powerpoints en hand-outs) ligt bij Yogadreams.

14.7 KLACHTEN
14.7.1 Bij Klachten over een verdiepingstraining geldt de KLACHTENREGELING zoals verwoordt onder paragraaf 9 van de Algemene Voorwaarden.

15. RETRAITES

15.1.1 Het aanbod van Yogadreams is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege fouten in de berekening van de som van deelname of van andere fouten is toegestaan.
15.1.2 Door aanvaarding van de deelnemer van het aanbod, inclusief de daarbij behorende voorwaarden van Yogadreams komt een overeenkomst tot stand waarop de vermelde voorwaarden van toepassing zijn. De deelnemer ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een elektronische bevestiging van de gesloten overeenkomst (boeking).
15.1.3 Yogadreams is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een boeking te weigeren of een deelnemers tijdens een retreat van deelname uit te sluiten wegens bijvoorbeeld wangedrag of andere negatieve gedragingen die het genot van andere deelnemers of begeleiders benadelen.
15.1.4 Voor zover Yogadreams namens de deelnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht verplichtingen tegenover derden, in het bijzonder dienstverleners, is aangegaan, is de deelnemer daaraan gebonden.
15.1.5 Aan bedragen of andere informatie op de website, foldermateriaal, de (opdracht) bevestiging en andere uitingen van Yogadreams kunnen geen rechten worden ontleend door de deelnemer. De deelnemer dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht) bevestiging te controleren.
15.1.6 Kennelijke fouten of vergissingen in het retraite aanbod binden Yogadreams niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
15.1.7 De deelnemer dient bij het boeken c.q. sluiten van de overeenkomst met Yogadreams en de dienstverlener(s), alle voor de boeking relevante gegevens van de deelnemer en eventuele mededeelnemers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de deelnemer is Yogadreams niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
15.1.7.1 Als het over persoonlijke gegevens gaat, werkt Yogadreams conform de algemeen geldende norm in Nederland en vereist daarom de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de activiteiten van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap doch ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de activiteiten voor de deelnemer zelf of voor de groep van belang zijn.
15.1.8 Deelnemers aan een retraite van Yogadreams dienen te beschikken over een goede gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien u als reiziger twijfelt of een activiteit voor u geschikt is, verzoeken wij u ons een e-mail te sturen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats.
15.1.9 De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan de deelnemer worden doorgegeven en doorberekend.
15.1.10 Deze Voorwaarden zijn alleen toepasselijk indien deelnamegelden aan Yogadreams zijn betaald. Indien de boeking is betaald aan een samenwerkingspartner gelden de Algemene Voorwaarden van de partner.

15.2 BETALINGEN RETRAITES
15.2.1 De verschuldigde bedragen dienen binnen de aangegeven termijn (tenzij anders aangegeven) aan Yogadreams te zijn voldaan. 15.2.2 De aanbetaling van 20% van het volledige bedrag dient via de Yogadreams website te worden voldaan
15.2.3 De restantbetaling dient uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de retreat bij Yogadreams binnen te zijn.
15.2.3.1 De deelnemer ontvangt bij de bevestiging doorgang van de reis een betaallink om het restant bedrag via iDeal te betalen.
15.2.4 Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de deelnemer in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd. Yogadreams heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 14.3 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
15.2.5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de deelnemer.

15.3 ANNULERING DOOR DEELNEMER
15.3.1 Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte overeenkomsten kunnen alleen op verzoek van de deelnemer plaatsvinden. Annulering van de overeenkomst door de deelnemer dient per e-mail (info@yogadreams.nl) te worden bevestigd. Door de complexere organisatie die dit vergt, is bij annulering van de overeenkomst de deelnemer een bijdrage verschuldigd. Wanneer de deelnemer besluit zijn retraite te annuleren gelden de volgende voorwaarden:
Bij annulering van de inschrijving tot 1 maand voor aanvang van het arrangement is de reiziger het bedrag van de aanbetaling verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van de aanbetaling. De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht.
Van 6 weken tot 2 weken voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 50% van de arrangements som verschuldigd.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van het arrangement is de inschrijver 100% van de arrangements som verschuldigd.
15.3.2 Yogadreams is niet aansprakelijk voor reiskosten geboekt bij derden.
15.3.3 Yogadreams adviseert de inschrijver een eigen reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

15.4 ANNULERING DOOR YOGADREAMS
15.4.1 De arrangementen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Doorgang van de reis wordt in de bevestigd bij het behalen van het minimum aantal deelnemers. In geval van annulering door Yogadreams zal dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het arrangement worden gecommuniceerd per e-mail aan de reizigers. Yogadreams behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden de retraite te annuleren.
15.4.2 In geval van annulering door Yogadreams zal het betaalde bedrag binnen drie werkdagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de inschrijvers.

15.5 VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID RETRAITES
15.5.1 Yogadreams en de samenwerkende organisaties zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven arrangement.
15.5.2 Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf gedurende de retreat van Yogadreams.
15.5.3 Yogadreams en samenwerkende organisaties sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op de retraite
15.5.4 Yogadreams en samenwerkende organisaties zijn niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan de workshops en activiteiten tijdens de retraite. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
15.5.5 Indien van toepassing gelden aanvullende algemene voorwaarden van de accommodatie op de aanvullende algemene voorwaarden van Yogadreams.
15.5.6 Yogadreams adviseert de inschrijver dringend een eigen reisverzekering af te sluiten.
15.5.7 De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van de juiste identificatie- en mogelijke reisdocumenten.

15.6 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RETRAITES
15.6.1 Gedurende de retreat kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waar de deelnemer zich aan dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgang- en fatsoensnormen bij Yogadreams.

​15.7 KLACHTENPROCEDURE RETRAITES
15.7.1 De retraite begeleiding is er om de retraite zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk te melden aan de begeleiding zodat ter plaatse een passende oplossing gezocht kan worden.
15.7.2 Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk kenbaar te maken een de begeleiding en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk te melden via info@yogadreams.nl t.a.v. Myrna van Kemenade. De in paragraaf 9 genoemde Klachtenregeling gaat hiermee van kracht. 15.7.3 Indien de klacht ter plekke niet wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op een eventuele schadevergoeding.​

Versie 14 juni 2021