Privacy verklaring

Yogadreams.nl

Yogadreams verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Yogadreams en aanverwante platformen. Yogadreams behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Yogadreams hanteert een duidelijk protocol wie binnen de organisatie toegang heeft tot welke persoonsgegevens en met welke doeleinden. Yogadreams verstrekt de persoonsgegevens van klanten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant aan derden. Yogadreams neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@yogadreams.nl

A. DOELEINDEN Yogadreams verzamelt persoonsgegevens van Klanten voor de volgende doeleinden:

Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van het koppelen van persoonsgebonden abonnementen waarmee gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten van Yogadreams in het online reserveringssysteem.

 • Het verzamelen van persoonsgebonden ten behoeve van het opstellen van facturen.
 • Het onthouden van persoonsgebonden betalingsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de maandelijkse incasso ten aanzien van de overeenkomst tussen Yogadreams en het lid.
 • Bij het afnemen van een product van Yogadreams behoudt de Klant de keuze om zich wel/niet aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van informatievoorziening van de Klant, onder meer bij het annuleren van lessen en workshops, per e- mail of telefoon, en het op de hoogte stellen van de Klant bij gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van informatievoorziening in het belang van Yogadreams, bijvoorbeeld bij administratieve vragen, betalingsachterstanden en dergelijke.
 • Het verzamelen van adresgegevens en leeftijd ten behoeve van het inzicht krijgen in de leden populatie van Yogadreams. Individuele gegevens zijn niet bestemd voor direct marketing. De globale analyse van de leden populatie wordt gebruikt ten behoeve van online/offline marketingcampagnes.
 • Yogadreams verzamelt bij aanschaf van een product van Yogadreams op zijn minst voor- en achternaam van de Deelnemer, alsmede e-mailadres en/of telefoonnummer, om de Klant in staat te stellen lessen te reserveren (‘inschrijven’) en annuleren. Indien door de Klant wordt afgezien van het verstrekken van deze persoonsgegevens, is het voor de Klant niet mogelijk om volledig gebruik te maken van het online reserveringssysteem, waarmee toegang tot de
 • Activiteiten van Yogadreams niet verzekerd kan worden.

B. BEWAREN/WIJZIGEN/VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS

Klant geen prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief van Yogadreams, kan de Deelnemer zichzelf schriftelijk uitschrijven via een link onderaan de verstuurde nieuwsbrief, dan wel een mail sturen aan info@yogadreams.nl met het verzoek uitgeschreven te worden. Bij uitschrijving worden persoonsgegevens gedeactiveerd en niet automatisch verwijderd. De Klant heeft daarnaast recht op inzage, rectificatie en wissen van persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk te worden gecommuniceerd aan info@yogadreams.nl. Indien gevraagd wordt om het wissen van persoonsgegevens dient de Deelnemer te specificeren welke persoonsgegevens op welke plaatsen uit artikel C. verwijderd dienen te worden. Wijzigingen van persoonsgegevens worden binnen een termijn van 4 weken afgehandeld.

C. LOCATIES VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Yogadreams maakt gebruikt van verschillende online administratiesystemen om persoonsgegevens te bewaren, alsmede onderhoudt Yogadreams een fysieke papieren archief met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de diensten van Yogadreams stemt de Deelnemer in met het verwerken van Persoonsgegevens op de hierna te noemen plekken. Yogadreams kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking van de omgang van die partijen met persoonsgegevens. Lees daarvoor de veiligheids- en privacyvoorwaarden van de betreffende partij.

 • Blossom Ten behoeve van de ledenadministratie maakt Yogadreams gebruik van het ledenadministratiesysteem Blossom. Leden kunnen met hun persoonlijke logingegevens producten aanschaffen en diensten reserveren. Blossom maakt hiervoor gebruik van Cookies. Informatie over de privacy, cookie en veiligheidsverklaringen van Blossom is hier beschikbaar. Yogadreams heeft een verwerkingsovereenkomst met Blossom.
 • Active Campaign Ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven en informatievoorziening aan Deelnemers maakt Yogadreams gebruik van Active Campaign. De privacyverklaring van Active Campaign is hier beschikbaar. Ontvangers van mails via Active Campaign kunnen zich op elk moment eenvoudig uitschrijven door op de daarvoor bestemde link onderaan de ontvangen mail te klikken. Yogadreams heeft een verwerkingsovereenkomst met Active Campaign.
 • Mollie Ten behoeve van de financiële administratie maakt Yogadreams gebruik van de diensten van Mollie B.V. Informatie over de veiligheid van Mollie is hier beschikbaar.
 • Exact Ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie maakt Yogadreams gebruik van Exact. Yogadreams heeft een verwerkingsovereenkomst.
 • Facebook/Instagram Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Yogadreams gebruik van Facebook en Instagram. Hierop is de Facebook Workplace
 • Premium Privacy Policy van toepassing, alsmede het Instagram Gegevensbeleid.

​D. BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Persoonsgegevens in Controlplus worden alleen verwijderd op schriftelijk verzoek van de klant. Papieren inschrijfformulieren (NAW) worden na 3 jaar vernietigd.

E. COOKIES

Yogadreams.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

F. KLACHTEN

De Klant behoudt ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

G. WIJZIGINGEN

Yogadreams behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor wijzigingen.

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 22 februari 2021.