Vinyasa Pranayama English

In deze in de Engelse taal gegeven Vinyasa (Soft) & Pranayama Class staat de beoefening van Pranayama / ademhaling centraal.

​Ademhaling & Beweging

​In deze yogabeoefening, ongeacht hoe langzaam of snel het tempo is, is de adem steeds ons anker. De ademhaling gaat hand in hand met asana’s (houdingen) en is met opzet in deze les verwerkt om een ​​evenwichtige sessie van gecontroleerde ademhaling en beweging te creëren.

De beoefening van Pranayama

Pranayama kan worden omschreven als een yoga-oefening in de ademhaling waarbij een verscheidenheid aan ademhalingstechnieken wordt toegepast en herhaaldelijk wordt beoefend om een ​​betere controle over de ademhaling te krijgen. Na verloop van tijd levert het voordelen op voor zowel de luchtwegen als het zenuwstelsel, waardoor de oefening even gunstig is voor de geest (emoties) als voor het fysieke lichaam.

Deze les is geschikt voor iedereen, ook voor degenen die de neiging hebben hun bewustzijn van de ademhaling uit het oog te verliezen. Doen we dat niet allemaal van tijd tot tijd?

Breath as foundation

In all the activities that we do, irrespective of how slow or fast the pace is, the breath is our anchor.
​In the yoga practice, whether it is during meditation or a more physically active class, the breath is our foundation, there to support and sustain us with Prana (energy).

The practice of Pranayama

In this Vinyasa (Soft) & Pranayama Class, the practice of Pranayama is central. Pranayama can be described as a yogic exercise in respiration where a variety of breathing techniques are applied and repeatedly practiced to help gain better control of the breath. Over time, it brings benefit both to the respiratory and the nervous system, making the practice equally favourable to the mind (emotions) and the physical body.

Breathing & Movement

Pranayama goes hand in hand with asanas (postures) and purposely incorporated into this class to create a balanced session of controlled breathing and movement.

​This class is suitable for everyone, including those who tend to lose track of their awareness to the breath. Don’t we all from time to time?