Stel je bent getuige van een ernstig misdrijf. Wat is er dan eerder denk je: de gedachte aan het onrecht en vervolgens de emotie van woede die daarbij hoort, of is er eerst het gevoel van verontwaardiging – de emotie – en komt daarna pas het inzicht over wat dat gevoel precies is?

Volgens de stoïcijnen (een filosofische stroming uit 3000 v. Chr.) zijn negatieve emoties simpelweg denkfouten. Door een verkeerde beoordeling van wat we zien en ervaren, roepen we emoties van angst, woede, verlangen, enz. in onszelf op. Zij waren ervan overtuigd dat wanneer je eerst alles maar goed en grondig overdacht en beredeneerde, je negatieve emoties zoveel mogelijk uit je leven kon bannen. Het goede leven betekende voor hun dan ook een leven van apathea, een toestand van niet-emotie, die je kon bereiken door zo goed mogelijk je verstand (rede) te gebruiken en daarmee zoveel mogelijk inzichten te vergaren. Inzichten die je telkens te hulp konden schieten vóórdat een negatieve emotie de kans kreeg de kop op te steken. Volgens deze theorie zou de gedachte dus vooraf gaan aan de emotie (bron: boek “Denken helpt” van Jan Drost).

Wanneer we echter naar het boeddhisme kijken, de oorsprong van de yoga filosofie, dan zien we dat daar de overtuiging heerst dat juist onze emoties de bron zijn van onze gedachten. Emoties wekken onze gedachten op en niet andersom, zoals de stoÏcijnen beweerden. In het boek “De kracht van het goede” over de toekomstvisie van de Dalai Lama, stelt hij vast dat negatieve emoties ‘ vijanden van het welbevinden’ zijn die ons ertoe aanzetten onszelf en anderen te beschadigen. Door je bewust te zijn van de negatieve uitwerking van deze ‘vijanden van het welbevinden’ op je leven kun je ze onderzoeken en overdenken en je geest trainen om hier op een andere manier mee om te gaan.

Wanneer je dan kijkt naar hoe ons brein is opgebouwd en beseft dat dat deel van onze hersenen dat emoties aanstuurt (het limbisch systeem) langer onderdeel is van ons hersenpan dan het deel dat redeneren en logisch nadenken aanstuurt (de neocortex), dan zou dat wellicht kunnen pleiten voor de gedachtegang van het boeddhisme.

Maar hoe je het ook wendt of keert, het belang om altijd heel bewust na te denken voordat je overgaat tot actie of tot het uitspreken van een oordeel, is bij zowel de stoïcijnen als de boeddhisten een teken van grote wijsheid en een oplossing voor veel geweld en onrecht in deze wereld. Het is bij beide filosofieën een voorwaarde voor wereldwijd menselijk welbevinden.

Daarom is het voor mij ook zo waardevol om iedere yogales weer te horen dat ik dat wat ik op dat moment voel, zowel lichamelijk als geestelijk, even goed mag observeren. Gewoon alles eens even grondig bekijken, zonder de verstorende elementen van mijn eigen negatieve emoties en waardeoordelen. Gewoon vanuit pure bewustzijn een staat van inzicht en wijsheid opzoeken en deze zoveel mogelijk aanwenden in je dagelijks leven. Die plek van wijsheid en inzicht is er diep van binnen bij ons allemaal, ook bij jou!

“Watch your thoughts for they become words
Watch your words for they become actions
Watch your actions for they become habits
Watch your habits for they become your character
Watch your character for it becomes your destiny
What we think, we become”

(Bron: Film “The Iron Lady” van Phyllida Lloyd)

Yvonne Alefs


Yvonne Alefs (44) is schrijver in hart en ziel. Op haar website yvonnealefs.nl schrijft zij levensbeschouwelijke teksten, die zij onderverdeelt in gedachten, gedichten, geloven, gelezen en geluisterd. Zij combineert hiermee op een – voor haar – bijzonder vervullende wijze haar passies schrijven, lezen en muziek. Haar ultieme passie is echter haar gezin. Samen met haar man en al volwassen dochter en zoon leeft zij in dankbaarheid een rijk en gevuld leven. Graag neemt ze je met haar blogs voor en over Yogadreams mee op ontdekkingsreis. Het vervoersmiddel is yoga met haar prachtige lichaamshoudingen (asana’s), de brandstof inzicht in je geest, en de eindbestemming bezielde liefde: liefde voor jezelf en voor je medemens.

Note: Haar kaarten met levensbeschouwelijke teksten erop kun je als set van 6 in de studio van Yogadreams vinden en kopen.​
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en je blijft op de hoogte van het laatste nieuws over Yoga, Yogaopleidingen,Yogatrainingen, workshops en Yogadocentenopleidingen.